Cheesecake Ngon Bakery

Cheesecake Ngon Bakery

028 3610 0211
  • $
  • 60 - 60 min

 

Vị trí

 

Cheesecake Ngon Cafe

Open
70 Đường Số 66, Thảo Điền, District 2, Hồ Chí Minh,
Số điện thoại:   028 3610 0211
Giờ mở cửa
Monday
08:00
21:30
Tuesday
08:00
21:30
Wednesday
08:00
21:30
Thursday
08:00
21:30
Friday
08:00
21:30
Saturday
08:00
21:30
Sunday
Closed

Cheesecake Delivery

Open
70 Đường Số 66, Thảo Điền, District 2, Hồ Chí Minh,
Số điện thoại:   028 3610 0211
Giờ mở cửa
Monday
09:00
17:30
Tuesday
09:00
17:30
Wednesday
09:00
17:30
Thursday
09:00
17:30
Friday
09:00
17:30
Saturday
09:00
17:30
Sunday
Closed