Bánh Phô Mai Red Velvet
4 lớp đẹp Red Velvet Cheesecake bắt đầu với một lớp sô cô la màu đỏ bánh bùn sau đó là một lớp bánh pho mát ban đầu, sau đó một lớp bánh bùn và nếu wasnt rằng đủ toàn bộ cái bánh được bao phủ với ngọt và kem frosting pho mát kem. Lựa chọn Slices, kích thước nhỏ 16cm x 6cm (4-6 người)

+20,000
+10,000
+15,000