Bánh Phô Mai Red Velvet
4 lớp đẹp Red Velvet Cheesecake bắt đầu với một lớp sô cô la màu đỏ bánh bùn sau đó là một lớp bánh pho mát ban đầu, sau đó một lớp bánh bùn và nếu wasnt rằng đủ toàn bộ cái bánh được bao phủ với ngọt và kem frosting pho mát kem. Lựa chọn Slices, kích thước nhỏ 16cm x 6cm (4-6 người) hoặc kích thước trung bình 23cm x 6cm (10-12 người).

Choice of size:

70,000
330,000
580,000
800,000

Hướng dẫn

 Cheesecake Ngon Cake Shop - Thao Dien - Order Online! is closed. Opens Monday at 09:00. Place future orders only