Bánh Phô Mai mix 3 vị
Original, Passion, Oreo, Blueberry vừa kích thước 23cm x 4cm (ăn kèm với 10-12 người) tìm nó khó khăn để lựa chọn chỉ là một hương vị? Sau đó, trộn nó lên và nhận được tất cả!

Hướng dẫn

 Cheesecake Ngon Bakery is closed. Opens tomorrow at 09:00. Place future orders only