Bánh Phô Mai mix 3 vị
Original, Passion, Oreo, Blueberry vừa kích thước 23cm x 4cm (ăn kèm với 10-12 người) tìm nó khó khăn để lựa chọn chỉ là một hương vị? Sau đó, trộn nó lên và nhận được tất cả!

+20,000
+10,000
+15,000
+10,000

Hướng dẫn