Bánh Phô Mai mix 2 vị
Original, Passion, Oreo, Blueberry vừa kích thước 23cm x 4cm (ăn kèm với 10-12 người) tìm nó khó khăn để lựa chọn chỉ là một hương vị? Sau đó, trộn nó lên và nhận được tất cả!

Hướng dẫn

 Cheesecake Ngon Cake Shop - Thao Dien - Order Online! is closed. Opens Monday at 09:00. Place future orders only