Buffet Bánh Phô Mai 80 miếng 3x3 cm
Khách có thể chọn 4 hương vị trong những hương vị sau : Truyền thống , chanh dây, việt quất, chocolate, matcha . Kích thước : 3cm x 3cm Phục vụ : 80 miếng

Hướng dẫn

 Cheesecake Ngon Cake Shop - Thao Dien - Order Online! is closed. Opens Monday at 09:00. Place future orders only