Buffet Bánh Phô Mai 40 miếng 3x3 cm
Khách có thể chọn 2 hương vị trong những hương vị sau : Truyền thống , chanh dây, việt quất, chocolate, matcha . Kích thước : 3cm x 3cm Phục vụ : 40 miếng

Buffet Bánh Phô Mai 40 miếng 3x3 cm

Hướng dẫn