Ngày của Mẹ

Friday, May 10, 2019

Ngày của Mẹ

Ngày phụ nữ Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày 20/10 nhằm tôn vinh, trân trọng sự hy sinh, đóng góp của những người mẹ, người vợ, những người phụ nữ thân yêu đối với gia đình và xã hội.

Mother's Day Cakes!
Red Velvet Cheesecake slice just 56k!

Get 10% off when you order online use the promo #bestmom

Order online
or via phone 028 3610 0211
70, Street 66, Thao Dien, Q2, HCM (8am - 9:30pm Monday - Saturday)

#mothersday #cheesecake #cake #cheesecakengon #saigon #hcm #ngon

 

SHARE