Thứ ba giá rẻ

Tuesday, May 7, 2019

Thứ ba giá rẻ

Ngày phụ nữ Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày 20/10 nhằm tôn vinh, trân trọng sự hy sinh, đóng góp của những người mẹ, người vợ, những người phụ nữ thân yêu đối với gia đình và xã hội.

Thứ ba giá rẻ tại Cheesecake Ngon được giảm 20% cho tất cả các loại bánh ăn trong hoặc mua !!

 

SHARE